Inleiding

Kennisplatform Rabo in Dialoog

Growing a better world together

Het Kenniscentrum Bankieren voor Nederland is het hele jaar door betrokken en adviseert bij gestructureerde Rabo Appreciative Inquiry (AI) dialogen met diverse stakeholders. Appreciative Inquiry staat voor waarderend onderzoeken. Via een vaste structuur van vijf fasen worden eigen ervaringen en dromen van deelnemers opgehaald, wordt onderzocht wie en wat er nodig is om dromen te realiseren en wordt gekeken wat een deelnemer zelf kan bijdragen.


De Rabo-AI dialogen hebben als doel om inzichten op te halen en te luisteren naar wat er speelt in de samenleving, zowel op lokaal, regionaal, landelijk als organisatieniveau. De uitkomsten van de dialogen worden op landelijk niveau samengebracht en geanalyseerd. De inzichten uit de dialogen worden gebruikt om lokaal/regionaal/landelijk/per thema initiatieven, maatschappelijke agenda’s en/of samenwerkingsverbanden vorm te geven en business cases te genereren. Zo dragen de Rabo-AI dialogen bij aan Growing a better world together.

Op dit kennisplatform brengen we de gevoerde Rabo-AI dialogen samen.

De dialogen zijn per positioneringsthema, jaartal en organisatieonderdeel gerangschikt.
Per traject vind je een beschrijving van het dialoogtraject, het factbased kader, de opgehaalde inzichten, de betrokkenen bij het traject en een schets van het vervolg. Ook de stories die voortkomen uit de trajecten, de bijdrage van de Rabobank Ondernemers Academie en eventuele digizines en visuals vind je terug in deze kennisbank.

Wil je meer informatie over de Rabobank Appreciative Inquiry dialoogmethodiek? Neem dan contact op met het Kenniscentrum Bankieren voor Nederland.