Kringbank Zuidwest-Nederland

Welke kansen en mogelijkheden zien we als ledenraadslid om samen (vanuit onze rollen) de regio te versterken?

Deze dialoog op 30 oktober 2019 is tot stand gekomen doordat bij Rabobank Zeeuws-Vlaanderen de wens van de ledenraad ontstond om onder begeleiding in gesprek te gaan over de rollen van de ledenraad. 

Door de ontwikkeling van de Governance / coöperatievernieuwing en de enquête vitaliteit ledenraad is men op zoek naar duidelijkheid en verbinding. Omdat dit een herkenbaar signaal is bij meerdere lokale banken is besloten om de dialoog in de kring te organiseren. 


De deelnemers aan de dialoog waren ledenraadsleden, commissarissen en directieleden van kring Zuidwest-Nederland. 

Er werden elf dialoogtafels ingericht van acht deelnemers per tafel met een dialoogbegeleider en verslaglegger. Elke dialoogtafel ging in gesprek aan de hand van de centrale vraag:


Welke kansen en mogelijkheden zien we om samen (vanuit onze rollen) deze regio te versterken?’

Inzichten


De volgende thema's kwamen naar voren uit de dialoog:

- Vitaliseren rol ledenraadsleden;


- Maatschappelijke thema’s regionaal oppakken;


- Lidmaatschap;


- Klant;


- Vitale leefomgeving

Mentimeter

Advies vervolg

Vervolg

Er ligt een voorstel om:

1. Individuele ledenraadsleden te vragen zich te verbinden (participeren) aan een of meerdere maatschappelijke thema‘s die zij aansprekend vinden.


2. De ledenraden uit de kring tweemaal per jaar bijeen te laten komen op kringniveau. Deze bijeenkomsten komen naast of in de plaats van één of twee reguliere ledenraadsvergaderingen.
Stories

‘Men is zoekende naar manieren om contact te leggen met andere ledenraadsleden.’


‘Het is van belang om als ledenraadslid niet enkel naar jezelf en jouw belang te kijken maar te zoeken naar kruisbestuiving.’


‘Het gevoel ontbreekt iets concreets te kunnen aanpakken.’


‘In je eigen regio de wat oudere ondernemers, of bijvoorbeeld leden uit de ledenraad de jongere “gasten” mee op sleeptouw te nemen. Verbinding leggen, mensen samenbrengen. Kennis, ervaring en netwerk delen om zo samen te werken.’

In samenwerking met:

Medewerkers waren betrokken als dialoogbegeleiders en verslagleggers.

Directieleden namen deel aan de dialoog.

De organisatie van de bijeenkomst lag bij MCC.&