Landelijke Dialoog 2018

Welke kansen zien we om de maatschappelijke vraagstukken  samen aan te pakken? (en hoe kan Rabobank hier aan bijdragen?)

Het Dialoog Expertisecentrum is door het jaar heen betrokken en adviseert bij gestructureerde dialogen met diverse stakeholders. Deze dialogen hebben tot doel om inzichten op te halen en te luisteren naar wat er speelt in de samenleving, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.


Eenmaal per jaar organiseert het Dialoog Expertisecentrum een landelijke dialoog waarmee inzichten worden opgehaald ten aanzien van een actueel (organisatie) vraagstuk of behoefte.

Tijdens de Landelijke Dialoog op 1 november 2018 onderzochten we met 120 deelnemers hoe zij omgaan met en inspelen op maatschappelijke veranderingen die gaande zijn. Wat dat betekent voor de samenleving en hun eigen directe omgeving en welke veranderingen om een gezamenlijke aanpak vragen. Ook onderzochten we de rol van de Rabobank.


Centraal in het onderzoek stond de vraag:


Welke kansen zien we om de maatschappelijke vraagstukken  samen aan te pakken?

(en hoe kan Rabobank hier aan bijdragen?)


Barbara Baarsma leidde de dialoog in met een presentatie over grote maatschappelijke trends en impactvolle transities.

De uitkomsten van de dialoog zijn geanalyseerd door het Dialoog Expertisecentrum, Kenniscentrum Bankieren voor Nederland. Doel van de analyse is de “van buiten naar binnen” opgehaalde inzichten te vertalen naar thema’s, kansen, vraagstukken, ideeën etc. en deze vervolgens verder te brengen binnen de organisatie.

De inzichten uit de Landelijke Dialoog 2018 zijn gebruikt door onder meer Coöperatie & Bestuurszaken (coöperatievernieuwing), InnoHub, commissie Ethiek en Sectormanagement.

Zo draagt de Landelijke Dialoog bij aan Growing a better world together.

Presentatie

Verslagen

Conclusies en aanbevelingen

Verdieping Educatie/OnderwijsVerdieping Gezondheid/Zorg

Verdieping
Innohub

Verdieping Veeteelt t.b.v. comm. Ethiek

Aftermovie

Digizine 1

Digizine 2

Stories

Wat heeft de Landelijke Dialoog 2018 opgeleverd?


In augustus 2019 vroegenwij een aantal deelnemers en collega's wat de Landelijke Dialoog hen heeft gebracht. Wat is er gedaan met de inzichten die we ophaalden tijdens de dialoog?

Aruna Gopal, deelnemer Landelijke DIaloog


Bekijk de vlog van Aruna Gopal, deelnemer aan de Landelijke Dialoog. Zij vertelt wat de Landelijke dialoog voor haar betekende.

Juliette van de Pant, Bestuurszaken, Cööperatie en Governance

Juliette van de Pant vertelt in een vlog hoe Bestuurszaken, Coöperatie en Governance de inzichten vanuit de Landelijke Dialoog heeft meegenomen in het traject crondom coöperatievernieuwing

Meer verhalen over de Landelijke Dialoog?


Begin september 2019 ontvingen deelnemers en betrokkenen bij de Landelijke Dialoog 2018 een tweede digizine waarin de verhalen van Aruna, Juliette en anderen zijn opgenomen. Zo koppelden we terug richting deelnemers wat wij met de opgehaalde inzichten hebben gedaan.

Vervolg

De Landelijke Dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement. Op 11 oktober 2019 gaan we opnieuw met circa 120 deelnemers in dialoog.

In samenwerking met:


Een dialoog organiseer je samen. Bij de Landelijke Dialoog 2018 waren veel collega’s betrokken.


Inleiders:

Prof. Drs. Barbara Baarsma, Wiebe Draijer


Dialoogbegeleiders:
Barbara Broeks, Dee van Ekeris, Anne-Mariecke Haitink.Margit van den Berg, Martine Boon, Anna van der Bijl, Roy Hellings, Karin van Kerkhoven, Ronald Korpershoek, Guul Smeets, Margreeth Terpstra, Jan Ummenthum, Frank van der Zanden.


Dialoogverslagleggers:
Janieke van den Berg, Ellen Braakhuis, Annemarie van den Broek, Yvonne van Genugten, Casper Hoenderdos, Hellen Huisstede, Mathieu Korsmit, Jenny de Nobel, Evelien Olsder, Servaas van Schijndel, Ellie Venema, Fadouah Ajjaji, Jan Jaap Altink


Organisatie:

Kenniscentrum Bankieren voor Nederland (Fadouah Ajjaji, Barbara Broeks, Dee van Ekeris, Anne Mariecke Haijtink, Christel Hoeksema, Maaike van Leeuwen), Bestuurszaken en Coöperatie (Juliette van der Pant, Esther Manders).


Wil je meer weten over deze dialoog? Stuur een mail naar kenniscentrum.bvnl@rabobank.nl