Ondernemersdialoog Rabobank
’s Hertogenbosch en Omstreken

Welke kansen en mogelijkheden zien we om het ondernemen in Vught tijdens de bouwperiode te versterken?

In Vught start men op korte termijn met de verbouwing van de Marktveldpassage en aansluitend de ombouw van de N65 en verdieping van het spoor. Dit heeft veel impact op het winkelgebied, met name op de (retail)ondernemers. Centrummanagement Vught heeft de betreffende ondernemers uitgenodigd voor deze dialoogavond om gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tijdens deze bouwperiode. In dialoog gaan ondernemers kennis en inzichten delen, ervaringen met elkaar delen en inspiratie op doen. Deze inzichten kunnen weer input zijn voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Vanuit de Rabobank wordt de dialoogsessie gefaciliteerd en de Rabo Ondernemers Academie kan daarna een op maat gesneden miniMaster-programma ontwikkelen.


Als start van de dialoog op 1 oktober 2019 werd uiteen gezet wat de bouwplannen in Vught zijn. Dit was de kaderzetting waarop de ondernemers met elkaar in gesprek gingen. Aan het einde van de dialoogsessie werden inzichten van de verschillende dialoogtafels opgehaald door middel van uitwerkingsformulieren.

Beschrijving

Het bestuur van het Centrummanagement Vught nodigde in samenwerking met het marktteam Vught van Rabobank

’s-Hertogenbosch en Omstreken ondernemers uit Vught uit om samen met andere ondernemers en betrokken partijen in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden tijdens de bouw werkzaamheden. Vragen kwamen langs als: wat hebben we nodig, wie hebben we daar voor nodig, hoe gaan we dat realiseren en wat kunnen ondernemers zelf doen om de komende jaren succesvol in te gaan?


Ook de vastgoed eigenaren en vertegenwoordigers van de Gemeente Vught zaten deze avond aan tafel. Samen met

ondernemers hebben zij inzichten en ervaringen gedeeld.


Deze dialoog is een waardevolle gezamenlijke stap in de richting van het nieuw te bouwen Vught.

Belangrijke onderwerpen:

Welke onderwerpen worden door de groep aangegeven als belangrijk/significant?

· gastvrijheid/beleving

· samenwerking

· parkeren en bereikbaarheid

· bereikbaarheid

· communicatie

· vulling en concentratie winkels in het centrum

· communicatie en samenwerken tussen partijen bevorderen

· meer groen en informele plekken (gezelliger maken)

· jaarplan/acties voor consumenten naar Vught te trekken bedenken

· snel bouwen

· bereikbaar houden van centrum

· aantrekkelijk houden van centrum

Uitkomst enquête

Mentimeter

Totaalverslag

Voorstel dialoogsessieIn samenwerking met...

Organisatie: Centrummanagement Vught in samenwerking met Rabobank ’s Hertogenbosch en Omstreken
Contactpersoon Rabobank: Bert van Rooij

Facilitering dialoogsessie : Barbara Broeks – Rabobank Dialoog Expertisecentrum


Rabo-dialoogbegeleiders:
Caroline van der Burg
Anne Rose Büchel
Roy Hellins
Claire Nijnens
Jos Konijn

Verslagleggers:

Bert van Rooij (coördinator vanuit Rabo ’s Hertogenbosch en Omstreken)

Juliette Ruitenbeek

Monique van der Meer

Nicole van der Kaa

Barbara Broeks / Rabo Dialoog Expertisecentrum