-
Organisatiedialoog

Dialogen met medewerkers van Rabobank
-

Behalve bij brede dialogen en themadialogen ontwikkelt en adviseert het Kenniscentrum Bankieren voor Nederland ook bij organisatiedialogen. Bij deze dialogen onderzoeken medewerkers binnen onze eigen organisatie met de Rabo Appreciative Inquiry dialoog een centrale vraag. De organisatiedialogen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de centrale vraag altijd een connectie heeft met onze Rabobank waarden en gedragingen. De organisatiedialogen dragen bij aan de One-Rabobank cultuur.


Organisatiedialogen vinden bij zowel bij lokale banken, als bij de Rabobank Groeps Organisatie plaats en binnenkort ook bij internationale groepsonderdelen. De samenstelling van de groep is afhankelijk van het te onderzoeken vraagstuk. Van MT’s bij de Organizational Growth Dialogue (OGD), tot een crossover van verschillende squads en commissarissen/leden over bijvoorbeeld coöperatievernieuwing, tot een sessie over de engagementscan of jaarplannen met alle medewerkers van een lokale bank of tribe of team.


Onderstaand vind je een overzicht van de organisatieonderdelen die een organisatiedialoog organiseerden en de thema's waarover medewerkers (of ledenraadsleden, leden raad van commissarissen) met elkaar in gesprek gingen. Vanwege de vertrouwelijkheid binnen deze dialogen delen we van de meeste organisatiedialogen geen inhoudelijke inzichten.

Voor vragen over organisatiedialogen kun je via Kenniscentrum.bvnl@rabobank.nl contact opnemen met het Dialoog Expertisecentrum.

2019