-
Brede welvaart in het Rijk van Nijmegen

Welke kansen en mogelijkheden zien we om de brede
welvaart te versterken?

Rabobank heeft in 2016 dialoogsessies georganiseerd samen met de zeven gemeenten in de regio Nijmegen. Dit heeft een scala aan initiatieven opgeleverd en het ontstaan van RvN@. We willen een volgende stap zetten in het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen.


In mei 2019 is een vervolg gegeven met als doel:


Gedrag

1. Bouwkracht organiseren (samenleving, RvC/LR)

2. Bekendheid rol Rabo en RvN@ (intern/extern)

3. Klanten helpen op behoefte (medewerkers -> (keukentafelgesprekken)

4. Verbinden van medewerkers aan de (maatschappelijke) missie van de bank/RvN@


Inzichten

De inzichten uit de dialoog worden gebruikt ter verrijking van de kennis van Rabobank Rijk van Nijmegen en ter verrijking van de Rabobankorganisatie in zijn geheel.


In de vijf marktgebieden zijn dialoogsessies georganiseerd waarbij klanten/leden/stakeholders konden inschrijven op een van de onderstaande thema's:

  • Circulaire Economie
  • Duurzaam wonen
  • Financiële zelfredzaamheid
  • Voeding/gezondheid

Beschrijving

De dialoogsessie is door Rabobank Rijk van Nijmegen georganiseerd in afstemming met RvN@ en met gebruikmaking van de expertise van het Dialoog Expertisecentrum. Ruim 80 mensen hebben deelgenomen aan 13 tafels in de vijf marktgebieden. Er is verslag uitgebracht aan deelnemers.

Dit verslag is breed gedeeld met leden en via websites van Rabobank en RvN@ in de vorm van onderstaande digizine:

Inzichten

Het belangrijkste inzicht is dat er in onze regio al heel veel gebeurt. Er is behoefte om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven.

De analyse van het dialoogtraject is te bekijken via de button hieronder.

Stories

Aan de deelnemers van de dialoogsessies is gevraagd welke bijdrage zij zelf gaan leveren. Een aantal van hen is naar aanleiding van de dialoogsessies al aan de slag gegaan. Via deze link een greep uit hun ervaringen.

Vervolg

Naar aanleiding van de dialoogsessie worden voorbeelden van bestaande initiatieven gedeeld via een Digizine. Daarnaast onderzoeken we de behoefte op verdere verdieping van het thema Duurzaam Wonen. In het najaar volgt een vervolgbijeenkomst van RvN@, om samen de actuele maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Kijk voor meer informatie ook op de site van het Rijk van Nijmegen.

Samenwerking

Projectorganisatie bestond uit dialoogexpertisecentrum, adviseur MCC en stagiair. Er is afstemming gezocht via de marktteams voor het uitnodigingstraject en voor dialoogbegeleiding. Met RvN@ is afgestemd over samenwerking, uitnodigingstraject en vervolgtraject. Er zijn 13 dialoogbegeleiders opgeleid (één extern en de overige medewerkers komen via marktteams). Voor verslaglegging zijn enkele medewerkers en studenten ingezet.