Vrijheidsdialoog provincie
Noord-Brabant

Wat zijn de kansen en mogelijkheden om het vrijheidsbesef in Brabant te versterken?

Vrijheid is een gegeven in de Nederlandse samenleving. Maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die hier leven in vrijheid, maar het niet voelen. Meer dan de moeite waard om hier met elkaar over in dialoog te gaan, mooie voorbeelden en ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen over hoe we in Brabant het vrijheidsbesef kunnen versterken.


Het bestuur van Bevrijdingsfestival Brabant ontving 9 april 2019, in het Provinciehuis in ’s Hertogenbosch, ruim 40 maatschappelijk betrokkenen om hier samen over in gesprek te gaan. Mpanzu Bamenga (zie foto hieronder) sprak voorafgaand aan de dialoog over zijn eigen ervaring als vluchteling en hij deelde zijn beelden over vrijheid. Aan vijf dialoogtafels zijn mensen daarna ruim 1,5 uur met elkaar in dialoog gegaan onder aanvoering van de dialoogbegeleiders van de Rabobank. Via kansenkaarten zijn de kansen en mogelijke ideeën opgehaald.

Bestuur Bevrijdingsfestival Brabant: “Het was een bijzondere middag, waarbij we - geïnspireerd door het verhaal van Mpanzu Bamenga - vooral tot de conclusie zijn gekomen dat er heel veel kansen zijn. In ons dagelijks leven beseffen we doorgaans te weinig dat in vrijheid leven een groot goed is. En als we er zelf bewust van zijn, kunnen we dat eigenlijk nog meer uitdragen. Naar onze familie, vrienden, collega's, kennissen, etcetera. Deze eerste Vrijheidsdialoog heeft ons inzichten opgeleverd over hoe we als festival, maar ook daarbuiten, het vrijheidsbesef in Brabant kunnen versterken. Daarnaast zijn er veel ideeën gedeeld om via onderwijs, de gemeenten, een landelijke tv-show, een gigantische vrijheidslunch, de bewustwording nog meer te vergroten. Deze kansen en mogelijkheden gaan we verder onderzoeken en een aantal gaan we ook zeker uitvoeren. Op een aantal kansenkaarten stond ook het aanbod om ons financieel, in natura of in tijd te ondersteunen."

Heb jij nog nieuwe ideeën die je met ons wilt delen? Stuur dan een mail naar Bevrijdingsfestival Brabant.

Bekijk hieronder de mentimeter:

Inzichten

Deze eerste Vrijheidsdialoog heeft ons inzichten opgeleverd over hoe we als festival, maar ook daarbuiten, het vrijheidsbesef in Brabant nog meer kunnen gaan versterken. Ons allerbelangrijkste inzicht is dat persoonlijke verhalen en ervaringen waardevol zijn bij het verkrijgen/vergroten van dat besef. Aandachtig luisterend naar ieders perspectieven en ervaringen. Dit is, wat er daadwerkelijk gebeurt aan een dialoogtafel. Daarom willen we in het najaar 2019 en voorjaar 2020 nog een aantal dialoogsessies organiseren. Niet alleen in 's-Hertogenbosch, maar ook in andere steden in Brabant, zoals Eindhoven of Breda. Dit willen we doen met een zo groot mogelijke diversiteit aan mensen aan tafel.

In samenwerking met:

Bestuur Bevrijdingsfestival Brabant

Rabobank ’s Hertogenbosch en Omstreken

Anna Zwezerijnen, Tanja Kliphuis en Barbara Broeks


Inhoudelijk betrokken partijen:

Partners BFB Veteraan

Statushoudere


Publieke sector:

gemeenten / provincie

Jongeren

Studenten/Koning Willem I College

Jongerenraad gemeente ’s-Hertogenbosch

Bedrijven

lokale Rabobank Bestuur

BFB


Dialoogbegeleiders Rabobank:

Anne-Rose Büchel,

Enid van der Eerden,

Roy Hellings,

Casper Hoenderdos,

Menno Wouters en

Barbara Broeks (Dialoog Expertiscentrum)