-
Rabobank West Betuwe

Wat zijn de kansen en mogelijkheden om de regio
Rivierenland te versterken?

Ter ondersteuning van het maatschappelijk jaarplan 2019 van Rabobank West Betuwe hebben we met stakeholders uit de regio gesproken over thema’s die zij belangrijk vinden om de regio te versterken. Dit deden we om de focus te toetsen op maatschappelijke thema’s die we zelf hadden bepaald, mede op basis van de regioscan.

Beschrijving

Het onderwerp van deze sessie stond in breder perspectief, namelijk in dat van de maatschappelijke agenda en jaarplannen.


Het doel van deze bijeenkomst was om tot inzichten te komen op de thema’s die leven in het werkgebied van West-Betuwe en de rol en bijdrage van de diverse stakeholders (inclusief Rabobank) in en aan de samenleving. Deze thema's waren onder andere samenwerking, regiomarketing, arbeidsmarkt en duurzaamheid.


Tijdens deze sessie is onderzocht welke kansen en mogelijkheden er zijn om de regio Rivierenland te versterken.

De genoemde kansen waren bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking, werk scheppen, veranderingen in het onderwijs, positionering van de regio en duurzaamheid.


De bijeenkomst was bedoeld voor stakeholders uit de regio vanuit onder andere gemeente, onderwijs, zorg, duurzaamheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen.


Het online magazine geeft een breder inzicht in de genoemde thema’s en acties die benoemd zijn.

Inzichten

Het belangrijkste inzicht van de dialoog was dat er al veel gebeurt in deze regio.


Door effectiever met elkaar samen te werken op diverse thema’s kan er nog veel meer bereikt worden en worden initiatieven beter zichtbaar.

Vervolg

De uitkomst van de dialoog hebben we gebruikt om het maatschappelijk jaarplan te toetsen én het bepalen van focuspunten.


Tijdens de dialoog vertelden stakeholders wat ze doen en waar ze aan bijdragen. Dit heeft gezorgd voor een grotere bekendheid en samenwerking op de diverse initiatieven. Er werden veel ideeën uitgewisseld en wellicht zijn hier mooi nieuwe initiatieven uit voortgekomen. Dat laatste is echter onderling gebeurd en daardoor niet bekend en niet meetbaar voor ons.

In samenwerking met:

Rabobank West Betuwe: Caroline van der Burg

Kennisbank Bankieren voor Nederland: Christel Hoeksema-van Ruitenbeek