U was erbij: dank!

Samen op zoek naar oplossingen tijdens Landelijke Dialoog

Samen luisteren, samen dromen en samen doen. Dat was de rode draad tijdens de Landelijke Dialoog op vrijdag 11 oktober jl. Met ruim 100 deelnemers uit heel Nederland ging u aan 13 dialoogtafels in gesprek over de toekomst van Nederland en de bijdrage die Rabobank daaraan volgens u kan leveren. Dit deden we vanuit een open en brede vraagstelling, om zo ruimte te bieden aan alle thema’s die voor u relevant zijn.

Alleen door de handen ineen te slaan is het mogelijk om duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de toekomst. Oplossingen die ontstaan door naar elkaar te luisteren, ons te verbinden, coalities te vormen en te kiezen voor een gezamenlijke aanpak.


Deelnemers met uiteenlopende achtergronden – klanten, leden, ondernemers, studenten (MBO, HBO, WO), gepensioneerden, mensen uit de zorg en onderwijs – gingen met elkaar in dialoog over een gezonde en duurzame toekomst van Nederland. De toekomst beweegt en verandert snel. Alléén gaan we het niet redden. Vanuit veel dialoogtafels kwam dan ook de oproep: Blijf in gesprek en werk samen!

Bekijk de verslagen van de dialooggesprekken en de inzichten uit de Mentimeter, of blader verder in dit magazine voor impressies en reflecties van de ochtend.

De opgehaalde inzichten worden breed gedeeld binnen de organisatie en zijn input voor o.a. visie- en strategieontwikkeling. Op een later moment komen wij hierop terug en delen we de stand van zaken m.b.t. enkele specifieke thema’s.

Nogmaals dank voor uw waardevolle bijdrage!

Wiebe Draijer

voorzitter groepsdirectie Rabobank


Menno Middeldorp
directeur Kennisontwikkeling Rabobank