Welke kansen zien we om maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken?

Afsluitend vroegen we via de Mentimeter naar uw belangrijkste inzicht, welke kansen u ziet om maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken, en wat Rabobank hieraan kan bijdragen. De wordcloud geeft tot slot weer hoe u de Landelijke Dialoog heeft ervaren.

Hartelijk dank voor uw waardevolle bijdrage!