Bekijk het verslag

Ruim 100 deelnemers gingen aan 13 dialoogtafels met elkaar in gesprek.

Lees in bijgaand verslag de inzichten per tafel.

Dichter Willem Smit was aanwezig tijdens de Landelijke Dialoog en heeft zijn ervaring in onderstaand gedicht verwoord:


Plein van verlangen


het gewemel op het plein

was vanuit de klokkentoren niet te peilen

we hoorden er hun woorden niet

noch zagen we hun ogen


we daalden af

en starend

vanaf het balkon

van ons

Piazza del Campo

vingen we

weer flarden op


een mens brak open:

‘mijn welvaartsindicator

is gewoon met jullie zijn

horen van een rijker jij

weten van een weidser wij’


de fonteinen op het plein

stroomden van vreugde over


‘alles is voorhanden’

jubelde een ander

‘we hoeven het slechts te bevrijden

gelijk een engel uit het marmer

zoals een houwer ooit zo beeldig zei’


zo klaterden zij kranig door

waarop zij dachten met elkander:

‘voortdurend in dialoog

vallen wij verwonderd stil

en raken wij verbonden 

door de blinkend gouden draden

geweven van gedeelde wil'