image

Dank voor je bijdrage!

In gesprek over de toekomst van Nederland tijdens Landelijke Dialoog

Welke kansen zien we om de maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken? Dat was de centrale vraag tijdens de Landelijke Dialoog op vrijdag 9 oktober jl. Met circa 110 deelnemers uit heel Nederland gingen we aan 13 online dialoogtafels in gesprek over de toekomst van Nederland en de bijdrage die Rabobank daaraan kan leveren. Dit deden we vanuit een open en brede vraagstelling, om zo ruimte te bieden aan alle thema’s die voor jou relevant zijn.

Deelnemers met uiteenlopende achtergronden – klanten, leden, ondernemers, studenten, gepensioneerden, mensen uit de zorg en onderwijs – gingen met elkaar in dialoog over een gezonde en duurzame toekomst van Nederland. Een land waar verbinding, sterke communities, en een collectieve aanpak meer en meer aandacht vragen. Alléén krijgen we dat niet voor elkaar. Vanuit veel dialoogtafels kwam dan ook de oproep: blijf in gesprek en werk samen!

Zoals bij de afsluiting al werd aangegeven, krijgt de Landelijke Dialoog daarom een vervolg in alle regio’s in Nederland. Bekijk in dit digizine de verslagen van de dialooggesprekken, de inzichten uit de Mentimeter, of blader verder voor impressies van deze online dialoogbijeenkomst.

De opgehaalde inzichten worden breed gedeeld binnen de organisatie, en zijn input voor o.a. visie- en strategieontwikkeling. Tevens vormen zij het startpunt voor de regionale dialoogsessies die in de komende periode in het hele land worden georganiseerd.

Nogmaals dank voor je waardevolle bijdrage!

Team Kenniscentrum Bankieren voor Nederland RaboResearch