image

Welke kansen zien we om maat­schappelijke vraagstukken samen aan te pakken?

Afsluitend vroegen we via de Mentimeter naar de belangrijkste thema’s, welke kansen de deelnemers zien om maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken, en wat Rabobank hieraan kan bijdragen. De wordcloud geeft tot slot weer hoe de Landelijke Dialoog werd ervaren. Nogmaals dank voor je waardevolle bijdrage!