image

Bekijk het verslag

Circa 110 deelnemers gingen aan 13 online dialoogtafels met elkaar in gesprek. Aan elke tafel heeft een verslaglegger een verslag gemaakt van de dialoog. Daarnaast is aan het einde van de sessie input opgehaald via de Mentimeter. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn verwerkt in dit Totaalverslag.