In gesprek over de toekomst van Nederland

Tijdens de tweede editie van de Landelijke Dialoog op 1 november 2018 gingen we met elkaar in gesprek over de toekomst van Nederland. Ruim 120 deelnemers deelden aan 13 dialoogtafels hun ervaringen en hun dromen ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken, en onderzochten wat er nodig is om deze te realiseren. Ook de rol die Rabobank hierin kan vervullen werd besproken, wat zorgde voor waardevolle inbreng. Met nieuwe inzichten, inspiratie en contacten sloten we de bijeenkomst af.


Hoe kijken deelnemers, bijna een jaar later, terug op de dialoog? Wat is er met de inzichten gedaan? Welke ontwikkelingen hebben in de tussentijd plaatsgevonden, en welke initiatieven zijn gestart?


In dit magazine laten we enkele deelnemers aan het woord, en schetsen medewerkers van Rabobank op welke manier de inzichten zijn ingezet. Ook tonen we een aantal initiatieven die laten zien wat Rabobank doet op de geagendeerde besproken thema’s en onderwerpen.


Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we voortgang boeken in de overgang naar een duurzame toekomst. Alleen samen kunnen we een betere toekomst creëren. Daarom is uw bijdrage van groot belang, en willen we u nogmaals bedanken voor uw inbreng tijdens de Landelijke Dialoog 2018.


Growing a better world together.


Kenniscentrum Bankieren voor Nederland