Wat doet Rabobank op de besproken thema’s?

Als maatschappelijk georiënteerde bank wil Rabobank een bijdrage leveren aan duurzame welzijn en welvaart in Nederland, en het voedselvraagstuk wereldwijd. Daarvoor zetten we onze kennis, netwerken en financiële oplossingen in. Dit doen we lokaal, regionaal en nationaal. In lijn met de besproken onderwerpen tijdens de Landelijke Dialoog is Rabobank actief op diverse thema’s. Onderstaand enkele recente initiatieven.

Aanvullende informatie

Rabo Research

RaboResearch is het kenniscentrum van Rabobank en bestaat uit drie teams die zich richten op de Nederlandse regionale, sectorale en macro-economie, mondiale macro-economie en financiële markten en de Nederlandse en wereldwijde voedsel- en agrisector.

Rabo Foundation

De Rabobank Foundation is het maatschappelijk fonds van de Rabobank, met als doel om te investeren in zelfredzaamheid van mensen.

Duurzaamheid

Visie, beleid en initiatieven van Rabobank op het gebied van duurzaamheid.